Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

Chào mừng Quý khách đến với website chúng tôi www.camthach.vn. Website được vận hành với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm Cẩm Thạch. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ "chúng tôi", "của chúng tôi" đều liên quan đến Hộ Kinh Doanh Cẩm Thạch.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một sản phẩm gì đó từ chúng tôi, Quý khách tham gia vào "dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản dịch vụ", "Chính sách bảo mật", "Chính sách đổi trả") được trình bày ở đây và hoặc có sẵn trên website bằng các đường dẫn liên kết. 

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật, Chính sách đổi trả trên website theo từng thời điểm, và có hiệu lực kể từ khi thông báo trên trang web của chúng tôi. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người dùng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

2. Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lí do gì vào bất kỳ lúc nào. 

Quý khách hiểu rằng thông tin của quý khách (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được gửi đi mà không được mã hóa và liên quan đến (a) việc chia sẻ/ lan truyền thông tin qua các networks khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối.

Quý khách đồng ý không sao chép, mua bán, hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

3. Tính chính xác, đầy đủ, và kịp thời của thông tin

3.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin/ nội dung có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ, hoặc chưa được kiểm chứng khoa học. Nội dung trên website này chỉ là thông tin cơ bản, đơn giản và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính thức, chính xác hơn, đầy đủ hơn, hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào thông tin/ nội dung trên trang web này đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nguy cơ đó. 

3.2 Trang web này có lưu trữ lịch sử truy cập (cookie). 

Trong phạm vi dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi khác. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ có thể được lưu trữ trên thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi phân biệt giữa:

3.2.1 Cookies được yêu cầu bắt buộc cho các chức năng kỹ thuật của dịch vụ trực tuyến. “Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật” nghĩa là các cookies cần thiết để bảo đảm cung cấp dịch vụ trực tuyến về mặt kỹ thuật. 

Ví dụ, các cookies lưu trữ dữ liệu để bảo đảm sao chép mượt mà các đoạn video hoặc âm thanh. Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật sẽ bị xóa khi quý vị rời khỏi trang web.

3.2.2 Cookies và cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật. Chúng tôi chỉ sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật nếu quý khách đã đồng ý cho phép chúng tôi trong từng trường hợp. 

Liên quan đến các cookies và cơ chế theo dõi này, chúng tôi phân biệt:

  • Cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi:

    • cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi cho phép chúng tôi và các đối tác của chúng tôi giới thiệu các dịch vụ dựa trên sở thích có được từ phân tích hành vi người dùng của quý khách

    • công cụ thống kê cho phép chúng tôi đo lường, ví dụ, số lượng trang trong dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà quý khách đã xem

  • Plugin mạng xã hội – một số trang trong dịch vụ trực tuyến của chúng tôi liên quan đến nội dung và dịch vụ của các nhà cung cấp khác (ví dụ: Facebook, Instagram), cũng có thể sử dụng cookies. 

Quý khách có thể quản lý cài đặt cookies và cơ chế theo dõi của quý khách trong trình duyệt và/hoặc cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi. (Lưu ý: cài đặt quý khách đã thực hiện chỉ đề cập đến trình duyệt được sử dụng trong từng trường hợp.)

Nếu muốn hủy kích hoạt tất cả cookies, hãy hủy các cookies trong cài đặt trình duyệt của quý khách. Xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, quý khách sẽ được hỏi trong lớp cookies xem có đồng ý sử dụng cookies tiện lợi, cookies tiếp thị hoặc cơ chế theo dõi tương ứng không.

4. Liên hệ:

Cửa hàng www.camthach.vn của chúng tôi được xây dựng và vận hành bởi Công ty CP Công nghệ Haravan. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho Quý khách.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Điều khoản dịch vụ, Chính sách Bảo mật này, để đưa ra nhận xét hoặc thực hiện bất kỳ khiếu nại nào bằng cách liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email info@camthach.vn

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng